12.8.2021

Aktuální informace o provozu salonu

- V našem salonu dodržujeme stále hygienická opatření. Respirátory a zvýšená hygiena rukou je u nás povinná - pro klienty i tatéry! Nezapomínejte, že existují i jiné nemoci než jen Covid 19. Chráníme se tedy navzájem proti všem nemocem přenosným dotykem a vzduchem.

- Klient nemůže přijít s doprovodem na termín tetování, korekce ani konzultace. Děti a zvířata nejsou v salonu dovolena vůbec. Doprovod může přijít pouze s klientem mladším 18 let, nebo klientem se zdravotním handicapem.
- Do salonu může přijít klient pouze po předchozím telefonickém nebo písemném objednání! Bez objednání nebude klient do salonu vpuštěn.
- Dodržujte přesné časové termíny domluvené schůzky - nechoďte ani dřív ani později! Respektujete tím náš čas věnovaný ostatním klientům nebo přípravě pracovního prostoru!