Nikola "Nixie" Nosreti

Umění a výtvarné tvorbě se věnuji již od dětství. Umělecká tvorba je v podstatě naší rodinnou tradicí, nad kterou držela ruku má babička, učitelka výtvarné výchovy a malířka, a tak se staly pastelky, fixy a vodovky každodenní součástí mého dětství.
V průběhu svého studia jsem navštěvovala množství výtvarných kurzů a workshopů (např. ZUŠ Ostrava Sokolská, SUŠ Ostrava Poděbradova a další..), zaměřených zejména na kresbu, ale věnovala jsem se také jiným technikám, například grafickému designu, malbě nebo keramice.
Po studiu střední školy jsem se přestěhovala do Prahy a začala zde působit v oblasti PR a reklamy, kde jsem mohla uplatnit svou kreativitu a podílet se na tvorbě mnoha zajímavých projektů a kampaní.
Důležitým elementem mého života a tvorby je také cestování. Navštívila jsem Afriku, Severní a Jižní Ameriku, Asii a vše jsem završila čtyřletým pobytem v Indii. Bylo nesmírně zajímavé sledovat rozdílné pohledy jiných kultur na estetiku, design a umění celkově.
Tetování se věnuji od mého návratu z Indie a představovalo pro mě splněný sen v podobě možnosti věnovat se umění na profesionální úrovni. Své tatérské dovednosti jsem získala v rámci kurzu od zkušených kolegů Charlieho Doležala a Martina Kapošváryho. Následně jsem své dovednosti rozšířila také o kurz realistické kresby, který mě posunul dále i v mé tatérské tvorbě.
V rámci tetování se věnuji rozličným stylům. Je pro mě stěžejní vždy najít řešení, které naplňuje
představy klienta a zároveň zaručí estetický a působivý výsledek při převedení motivu na kůži.